Bureau

Pieter De Leeuw burg. ir. – architect sinds 2005 en opgeleid aan de Universiteit Gent is de drijvende kracht achter D2-Architecten.

Als architect streven we een degelijke en duurzame uitvoering van elk project na. We staan garant voor een efficiënte werkwijze en een integere samenwerking.

We begeleiden de bouwheer om zijn/haar project te laten beantwoorden aan alle hedendaagse normen, dit op vlak van stedenbouwkundige regelgeving, stabiliteit, EPB, veiligheid, etc.

Kennismaking

In een vrijblijvend kennismakingsgesprek wordt geluisterd naar de wensen van de bouwheer. Dit zowel op esthetisch, praktisch als budgettair vlak.

Voorontwerp

Wanneer de samenwerking vastligt, kan er worden overgegaan tot het uitwerken van een voorontwerp.

Plan

De definitieve plannen worden samen met het administratief dossier ingediend voor het bekomen van de stedenbouwkundige vergunning.

Uitvoering

Na het opstellen van het uitvoeringsdossier, kunnen de aannemers worden aangeduid en kan de uitvoering starten.

Expertise

Ervaring en expertise in talrijke facetten van het bouwgebeuren. Opmaken van staten, bijstand bij bouwschade, ….